Medielicens pr. 1. januar

Den 1. januar træder forliget om medielicens i kraft. Det betyder, at hvis du har udstyr der kan modtage DR’s programmer, så skal du betale licens. Udover tv og FM-radioer gælder det nu også mobiltelefoner og computere med en internetforbindelse på 256 kb/s eller derover.

Mange finder det urimeligt at medielicensen omfatter flere apparater end tidligere – det forstår jeg ikke helt. Danmarks Radio gør en stor indsats for at følge med tiden ved at udbyde deres udsendelser både på analog sendeflade og på internettet.

Det, jeg finder besynderligt er, at pensionister og svagtseende stadig får nedsat licensen, men at studerende ikke gør. Dette er der startet en underskriftsindsamling imod, som desværre endnu ikke har givet noget synligt resultat.
Det er et fåtal af de studerende jeg kender, som betaler licens – og mange af dem har indrømmet at de vil gøre det, hvis licensen blev sat ned for de svagere økonomisk stillede.
Jeg forstår på ingen måde hvorfor man underlader at pålægge internetudbydere og kabel-tv-udbydere at indrapportere deres kunder til DR’s licenskontor. Dette tror jeg ville fange stort set alle sortseere.