Bonusordningen på karakterer bør afskaffes

Fyens Stiftstidende 5. august 2006:

Bonusordningen på karakterer bør afskaffes

Af Kristian Risager Larsen, Svendborgvej 37, Ringe

UNGDOMSUDDANNELSE: Karakterbonusordningen, som tillader elever på ungdomsuddannelserne at forhøje deres karaktergennemsnit med tre procent, hvis de tager tre valgfag på højniveau, er dybt urimelig.

Ungdomsuddannelserne bør have som mål at øge elevernes viden indenfor deres interesseområder. Det gør de, og har hidtil gjort, ved et bredt udbud af valgfag, nogle på mellemniveau, andre på højniveau og ganske få på begge niveauer.

Ved at have en karakterbonusordning for en gruppe af elever risikerer man, at visse elever fravælger de fag, som oprigtigt optager dem, til fordel for et højniveaufag, som ikke nødvendigvis er relevant for et fremtidigt studievalg, men som vil øge elevens samlede karaktergennemsnit.

Et tænkt, men realistisk eksempel er en student, der gerne vil studere filosofi på universitetet: Denne student har valgt filosofi på mellemniveau i gymnasiet, fordi eleven vitterligt brændte for emnet. Desværre blev studenten ikke optaget på universitetet, fordi en anden student, der havde valgt engelsk på højniveau i 3.g, kunne gøre brug af bonusordningen. Den anden elev traf valget med begrundelsen “Jeg fik 9 i engelsk i 2.g, og hvis jeg bare kan få 6 i mundtlig og skriftlig engelskkarakter, stiger mit gennemsnit”. De to havde ellers fået præcist samme karakterer i samtlige andre fag.

Nu har det så vist sig, at især svenske studenter kommer foran danske ditto, når det gælder optagelse på for eksempel medicinstudiet, fordi de svenske ungdomsuddannelser er skruet sammen, så cirka 60 procent af de svenske studenter kan drage nytte af den danske karakterbonus. Og endelig får man øjnene op for, at ordningen er medvirkende til at skævvride uddannelsessystemet. Det har den været hele tiden.