Pjat at nedbringe antallet af trafikdræbte

I Politiken 30. december 2008 kan man læse at regeringen er langt fra sit mål om at nedbringe antallet af trafikdræbte til under 200 i 2012. Faktisk er tallet stigende, og regeringen kan derfor ikke forventes at nå sit mål.
For det første kan man ligesom Anders Rosbo, Rådet for Større Færdselssikkerhed, undre sig over at pengene ikke bliver brugt hvor man redder flest liv pr. krone, men i stedet på de spektakulære dødsårsager som spøgelsesbilister og jernbaneoverskæringer uden bomme.
Det er dog mærkeligt at man satser disse penge på at nedbringe så lille et antal dødsfald. Trafikken dræber en meget lille andel af danskerne i forhold til hjertekarsygdomme og kræft.
En del af problemet ligger i at politikerne forsøger at matche medierne. For medierne er det en spændende historie, hver gang et menneske dør på en spektakulær facon: Flystyrt og andre trafikdrab, ildebrand, mord. Der er til gengæld langt mellem vi ser fotos af terminalpatienter på landets sygehuse, selvom det er mindst ligeså trist.
Politikerne burde ikke lade sig diktere af medierne, men i stedet finde løsninger, så vi kan redde flest liv pr. krone – ikke blot i trafikken, men med alle dødsårsager i tankerne.