Dårlig journalistik i Yasmin-sag

I forbindelse med TV2-programmet Dags Dato sendt søndag 3. juni 2007 blev det ifølge journalisterne tydeliggjort at p-pillen Yasmin gjorde risikoen for farlige bivirkninger, typisk blodpropper, markant større. Journalisterne benyttede et dansk datamateriale med få hundrede tilfælde, hvor man umiddelbart kunne se at Yasmin var overrepræsenteret i forhold til andre p-piller hvad angår alvorlige bivirkninger. Dette er, sammenlignet med de to store internationale undersøgelser foretaget i England og Europa, er dette et usammenligneligt datamateriale.
De to sidstnævnte undersøgelser har cirka 15.000 og 14.000 respondenter: Den engelske havde et frafald i undersøgelsen på 50%, mens den europæiske havde 2-3% frafald. Dette alene gør dem i mine øjne usammenlignelige, da det må formodes at en ikke-bivirkningsramt er mere tilbøjelig til at droppe ud af en undersøgelse end en bivirkningsramt – alene fordi undersøgelsens resultater er mindre interessante for den ikke-bivirkningsramte. Denne væsentlige forskel tager TV2-journalisterne ikke højde for – muligvis fordi det gør journalisternes egne konklusioner nemmere at drage.

Noget andet, der er med til at subjektivere konklusionerne er at journalisterne interviewer en datter til en kvinde, der døde som følge af p-pille-brug. Det er forfærdeligt at der findes bivirkninger – men det fordrejer historien at bruge ét dødsfald til at få stemplet Yasmin som et farligt produkt. Det er følelsesporno af værste grad: Det er ikke objektivt, men er alene med til at påvirke seeren.

Uden at være i lommen på industrien må konklusionen være, at man skal tage disse journalisters konklusioner med et gran salt.

Jeg finder det uansvarligt at medierne gør de mange kvinder bange på et så tyndt grundlag.


Antal brændte flag for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal

I dag fik vi i statistik under en gennemgang af lineær regression stillet spørgsmålet, som cirka var formuleret:
Under Muhammedkrisen blev der brændt 748 danske flag. Før krisen havde Dansk Folkeparti 12,3 % vælgertilslutning og efter det sidste flag var blevet brændt, havde partiet 17,8 % af vælgerne bag sig.
Hvor mange flag skulle brændes for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal i Folketinget?

Min besvarelse blev således:

Vi sætter x0 = 0 og x1 = 748 samt y0 = 12,3 og y1 = 17,8. Først beregnes hældningen af linjen:
df-beregning1.png
Skæringspunktet med y-aksen er 12,3.
Linjens ligning er derfor:
df-beregning2.png
Hvor y er andel i stemmer målt i procent og x er antal flag. Til slut beregnes antallet af brændte flag for at DF ville få absolut flertal:
df-beregning3.png
Der skal sælges og brændes 5128 flag for at Dansk Folkeparti får absolut flertal. Kombinationen kunne også være 5127 hele flag samt ét vimpelflag.
Hvis vi regner med at der går én engangslighter til at antænde 1 flag, vil de to antal naturligt være ens.

…og så skal man jo stole blindt på at det er en kausalsammenhæng. :-)