Bør man forbyde noget, før det har været i Fogedretten?

Man kan sige meget om Politikens beslutning om at optrykke Jæger – i krig med eliten. Jeg må erklære mig enig med Thøger Seidenfaden på grund af ytringsfriheden – og fordi modargumenterne er for tynde.

Mange politikere, herunder Statsministeren, revser Thøger Seidenfaden. Niels Helveg Petersen tager ham i forsvar. De, der revser Thøger Seidenfaden, har åbenbart ikke forstået noget som helst om denne sag. Thøger Seidenfaden er godt klar over at publiceringen kan resultere i retsmæssige konsekvenser – og han har analyseret sig frem til at han er parat til at løbe risikoen – og så tage skraldet bagefter. Han vil ikke acceptere censur, som er hvad denne sag dybest set handler om (Der er dog også konspirationsteorier på banen).

Publiceringen af bogen er ikke ulovlig – endnu! Man er jo, som bekendt, uskyldig indtil andet er bevist. Mange andre handlinger finder sted, selvom der er verserende retssager: Kunne man mon finde på at undlade at parkere sin bil, blot fordi der er en verserende sag ved Højesteret? Det ville jo være tåbeligt!

Hvis Forsvaret mener dets metoder er blevet kompromitteret, så må det jo ændre sine metoder for at soldaters liv ikke bringes i fare. Og hvis de er blevet kompromitteret, så vil Forsvaret jo også vinde en fremtidig retssag.
Det er alt, alt for sent at forsøge at censurere – og det er helt ude af trit med den digitale virkelighed.

UPDATE 16. september 23.00: Thøger Seidenfaden hævdede at der blev offentliggjort 5-6 år gamle metoder, hvorefter Søren Gade afslørede i DR2’s Deadline 22.30 at “metoderne er de samme”. Så har forsvarsministeren jo selv bedt om det – det var lige den brik Taleban manglede!


Modstandsbevægelsen mod Pia K.s besættelse

Det er sjældent at opleve så klar tale, som Rune Engelbreth m.fl. leverer i dagens kronik i Politiken: En gigantisk, verbal lussing rettet mod Dansk Folkeparti.

Spørgsmålet er, om den skarpe retorik hjælper: Den får næppe én eneste Dansk Folkeparti-støtter til at vende kursen. Den er med til at grave dybere grøfter mellem os og dem.

Jeg støtter kampen mod fremmedhadet, som jeg mener Dansk Folkeparti er med til at styrke. Vi bliver nødt til at acceptere at Danmark er en del af en globaliseret verden – det kan Dansk Folkeparti ikke løse ved at vende ryggen til resten af verden. Men er fordømmelse nødvendigt for at kæmpe mod Dansk Folkeparti?

Vi er oppe at kæmpe mod nogle kløgtige og meget nøjeregnende populister. De er så dygtige i kampen om ordet, at en femtedel af Danmarks borgere bakker op om dem, på trods af at de kæmper mod demokratiske grundpiller som fx ytringsfrihed (tag bare burka-farcen, hvor DF og elementer i Konservative er villige til at trodse Grundloven) og retsstat (ubegribelige og nærmest ubegrænsede beføjelser for politiet uden domstolskontrol).

En kamp mod dette onde er nødvendig. Men lad os kæmpe den med alt det gode, vi har.


Pjat at nedbringe antallet af trafikdræbte

I Politiken 30. december 2008 kan man læse at regeringen er langt fra sit mål om at nedbringe antallet af trafikdræbte til under 200 i 2012. Faktisk er tallet stigende, og regeringen kan derfor ikke forventes at nå sit mål.
For det første kan man ligesom Anders Rosbo, Rådet for Større Færdselssikkerhed, undre sig over at pengene ikke bliver brugt hvor man redder flest liv pr. krone, men i stedet på de spektakulære dødsårsager som spøgelsesbilister og jernbaneoverskæringer uden bomme.
Det er dog mærkeligt at man satser disse penge på at nedbringe så lille et antal dødsfald. Trafikken dræber en meget lille andel af danskerne i forhold til hjertekarsygdomme og kræft.
En del af problemet ligger i at politikerne forsøger at matche medierne. For medierne er det en spændende historie, hver gang et menneske dør på en spektakulær facon: Flystyrt og andre trafikdrab, ildebrand, mord. Der er til gengæld langt mellem vi ser fotos af terminalpatienter på landets sygehuse, selvom det er mindst ligeså trist.
Politikerne burde ikke lade sig diktere af medierne, men i stedet finde løsninger, så vi kan redde flest liv pr. krone – ikke blot i trafikken, men med alle dødsårsager i tankerne.


Jordskælv i Danmark!

Jeg vågnede op til nyheden om at et meget kraftigt jordskælv havde ramt Danmark klokken 6:20 i morges. TV 2 News var helt oppe at køre over det (Det var breaking news), og bad seerne sende deres oplevelser pr. MMS til 1234. En seer havde fx sendt et foto af en revne i en væg og for en anden havde sendt et foto af et billede der var faldet ned i sengen.
Det er næsten ligesom San Francisco 1906.

Jeg følte at jeg havde noget at bidrage med i forhold til denne katastrofe, og sendte derfor en MMS med denne video:

Strateko har også set alvoren i denne krisesituation og har derfor postet videoen.


Pia Kjærsgaard: Gør op med menneskerettighederne

Politikens netavis bringer i dag et interview med Pia Kjærsgaard, hvor hun opfordrer til at man skal gøre op med de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig.
Årsagen er Tuneserloven, som Justitsministeriet har vurderet til at være i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Jeg er lidt mundlam. Dagligt må jeg udstå Dansk Folkepartis udanske uhyrligheder, men sældent taler deres benhårde og kyniske leder så klart ud af posen, som hun har gjort i dag.

Det helt centrale, er at tuneseren aldrig er blevet dømt – til gengæld er han blevet fængslet uden tilstrækkelige beviser. Hvis Dansk Folkeparti bliver siddende som støtteparti ret meget længere, ender vi med en ren politistat.

Jeg håber stærkt på at PET gør sit hjemmearbejde godt, og at dette ikke er justitsmord. Jeg håber at årsagen til varetægtsfængslingens ulovlighed var at PET ikke ville afsløre sine kilder, snarere end at bevismaterialet simpelthen var for tyndt. Men sagen er dybt pinlig for Danmark.
Og jeg håber inderligt på en særdomstol, hvor sikkerhedsgodkende dommere og advokater kan føre sagen for hermetisk lukkede døre. Så vil terroranklagede få en tilnærmelsesvis fair rettergang.


"Regioner afviser tilbud om hjerteoperationer"

I dag kan man i Politiken læse at danske regioner afviser tilbud om hjerteoperationer fra et privat hjertecenter i Varde.

Det er i sandhed sørgeligt at man ikke bare kan komme under kniven så hurtigt som muligt. Men vi er nødt til at prioritere vores midler i samfundet.

Den centrale problemstilling, som journalisten ikke gør opmærksom på, er at private og offentlige hospitaler ikke modtager samme betaling for den samme operation. Fx modtager et privathospital 12000 kr for en skulderoperation, mens det offentlige modtager 7000 kr for den samme operation. For en kompliceret fodoperation får privathospitalerne 34400 kr, mens de offentlige hospitaler får 17.100 kr.
Ifølge regionsformand Bent Hansen er behandlingerne i gennemsnit 50 % dyrere på privathospitaler end på offentlige hospitaler – dertil kommer at der ikke er skadestue på de private hospitaler (Det er utrolig dyrt at drive døgnåbne skadestuer!).

Når man har indført en så forskellig betaling er det naturligt at man kan give meget bedre vilkår (faciliteter, arbejdsvilkår, tid brugt på patientpleje) på de private hospitaler end på de offentlige.

En sygeplejerske, der er skiftet over til de private fortæller også at man undgår de svage patienter: “Vi sorterer de patienter, vi får ind hos os. Vi tager kun dem, der er 100 procent raske ud over det knæ, de for eksempel skal opereres i.“. Når privathospitalerne får lov at forskelsbehandle, er det klart at de ikke tager de udgiftstunge patienter, for så bliver deres profit mindre.

Hvis man ændrede systemet, så betalingen blev ens for både private og offentlige hospitaler, ville konkurrencen blive reel. Lige nu er det en konkurrence på meget ulige vilkår.
Skatteyderne betaler derfor for at privathospitalerne lever fedt.

I øjeblikket (2006-tal) koster sundhedssektoren omkring 60 mia kr, og den private sundhedssektor udgjorde omkring 1,5 mia kr: En andel, der er stigende.


Man var uskyldig indtil andet blev bevist

At Politiets Efterretningstjeneste formentlig afværger et drab er en glædelig nyhed. Men kun formentlig en glædelig nyhed. Når beviserne ikke har vist sig stærke nok til at indespærre potentielle morder, så er det jo tvivlsomt om de potentielle mordere virkelig havde planlagt et drab. Men det er ikke konspirationsteorien der skal fokus på i dette indlæg.
Hvor blev vores retssikkerhed af? To indvandrere bliver udvist på beviser, som Politiets Efterretningstjeneste ikke vurderer, er stærke nok til at de kan blive dømt ved en domstol. En tredje er en fri mand efter politiets afhøring. Beviserne fandtes ikke.

Vi har i mange år haft princippet om at man var uskyldig indtil andet var bevist. Nogle gange kunne den fjerde statsmagt dømme mennesker før domstolene, men det er ligegyldigt i denne sammenhæng.

At formodede terrorister ikke oplever det danske retssystem er uforståeligt. De bør, som alle andre mennesker, opleve at være uskyldige indtil andet er bevist. For hvis de vil myrde (og det betvivler jeg egentlig ikke at de havde i sinde), så er det politiets opgave at bevise det. Så kan de blive dømt ved domstolene og få den straf, de fortjener. Hvis man uden videre kan udvise mennesker, så findes der ingen retssikkerhed.

Er et fair retssystem ikke en af de ting, vi bryster os ved? Er dette ikke en af forudsætningerne for at have et velfungerende demokrati? Hvis man kan svare positivt på de to første spørgsmål, så må det næste blive, om det er rimeligt at udvise mennesker, der ikke er dømt: For man er vel uskyldig indtil andet er bevist?


Pirate Bay skal måske ikke spærres alligevel

Det er en meget interessant diskussion der er startet i kølvandet på Fogedrettens påbud om at Tele2 skal spærre for adgang til The Pirate Bay – et sted med henvisninger til fortrinsvis ulovligt materiale. Man skal dog hæfte sig ved, at der også findes lovligt materiale, for ikke at tale om materiale (fx en ældgammel spillefilm eller cd’er) der ikke længere kan købes.

The Pirate Bay lancerede i kølvandet på denne fogedretsdom The Jesper Bay, hvilket på lidt morsom vis lukrerer på navnet på IFPIs advokat og fortæller hvordan man, fuldt lovligt, kan undgå den simple tekniske spærring: OpenDNS stiller gratis ucensurerede DNS-servere til rådighed.

Formanden for Telekommunikationsindustrien i Danmark, Ib M. Tolstrup, ser dog (meget fornuftigt) dette som en kæmpe glidebane og siger til Politiken “Hvis man skal spærre for thepiratebay.org, skal man også spærre for adgangen til for eksempel Google. På begge søgetjenester ligger der såvel lovligt som ulovligt materiale, og spærrer du for lovligt materiale, gør du indhug i ytringsfriheden. Og vi vil gerne have en meget stringent juridisk afgørelse på, om det er teleselskabernes opgave”.

Derfor er det med glæde jeg kan læse at Telebranchen bakker op om at Pirate Bay-sagen bliver trukket i byretten.


12 kvadratmeter og fælles toilet

Læserbrev bragt i Politiken 4. januar 2008:

I Politiken kunne man, til mange læseres store forargelse, høre om ældreboliger på “12 kvadratmeter og uden bad og toilet”. Det er selvfølgelig ikke rart at skulle klemme sig ned på så lidt plads.
Der gik også kun én dag inden Karen Jespersen (som vil få ministerpension såfremt hun holder sig på taburetten, og derfor næppe behøver bo så trangt) erklærede at kommuner med dårlige ældreboliger skulle hænges ud.
Det er bare spøjst, der er masser af studerende der bor i lignende boliger – boligforhold, som Ældre Sagen betegner som “uværdige” og “uacceptable” – og de studerende modtager endda en lavere SU-sats (kr. 4.852/md) end folkepensionens grundydelse (kr 4.952/md), begge 2007-tal.
Selvfølgelig kan der være praktiske hensyn af hensyn til ældres mobilitet, men stadig udstiller dette blot dagspressens og politikernes trang til enkeltsagspolitik og fokus på dagsaktuelle emner i stedet for at se på helheden.
Lad os håbe vi får bedre proportioner i 2008. Godt nytår.

Med venlig hilsen
Kristian Risager Larsen
Studerende
Børglumvej 2F, 1., v. 619 (12,5 m² og eget toilet og bad)
8240 Risskov


Make love, not war

Make love, not war: Et ægte hippieudtryk. Men måske har den amerikanske regering lyttet til budskabet, der lige siden 60’erne har floreret i psykedeliske farver, blomster og rocksange. I hvert fald har USA’s Forsvarsministerium doneret hvad der svarer til 42 millioner kroner til udviklingen af en homo-hormonbombe. Bomben skulle detoneres ud over fjendens tropper, som så ville få homoseksuelle tendenser og miste deres kampduelighed. I krig og kærlighed gælder alle kneb.