Selvforsvar med våben

Dansk Folkeparti fortsætter i dag med deres vanvittige og virkelighedsforladte retspolitik: Peter Skaarup mener at selvforsvar med våben skal gøres lovligt. Det er i dag tilladt at modsætte sig røveri/tyveri: Det kaldes nødværge og er bestemt i Straffeloven §13.

Dansk Folkepartis forslag er lige så forrykt og utidssvarende som USA’s forfatnings anden tilføjelse: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed“. Bl.a. refererer National Rifle Association til denne bestemmelse, når de argumenterer for mindre kontrol med våben hos private.

Samfundets mål skal være at undgå vold! Derfor skal vi ikke tilladte at den angrebne skal have lov at gennemtæve angriberen. Dansk Folkeparti argumenterer med urmageren, der i 2007 skød to røvere i ryggen!
Jeg kan ikke forstå hvordan man forsvarer sig mod en røver ved at dolke ham i ryggen. Gerningsmanden, som begik vold under et indbrud i sit hjem, er stadig sigtet for drabsforsøg eller grov vold.

Det er en meget, meget farlig kurs, hvis Dansk Folkeparti vil legitimere selvtægt. Nødværgeparagraffen er ment til nødværge – altså forsvar og ikke angreb. Lad det forblive sådan.


Politistatens komme

Regeringen agter at implementere politistaten for at forhindre bandekriminalitet. Det er netop blevet annonceret på Justitsministerens pressemøde.

At man hæver straffene for voldskriminalitet tror jeg ikke på har nogen præventiv effekt: Tidligere skærpelser har heller ikke medført mindre voldder er ikke nogen forebyggende effekt.
Det eneste, Brian Mikkelsen har ret i, er at de dømte ikke begår vold udenfor fængslerne mens de er i fængsel. Han har ikke kunnet fremvise empiri der peger på at skærpede straffe virker, som han indrømmede 16:35 på sit pressemøde – det er udelukkende hans personlige overbevisning, der her spiller ind. Hvor er det skræmmende at man lovgiver uden at tage hensyn virkeligheden.

Hvis en fodsoldat i bandemiljøet kan få en fængselsstraf for at begå noget kriminelt, men kan få en ulidelig straf for at gå imod sine bandeledere, så skal vedkommende ikke have mange brikker for at prioritere. Alternativet skal være at blive reddet ud af bandemiljøet.

Indførelsen af påbudszoner, hvor politiet kan forvise personer 500 meter fra et sted, de opholder sig, og hvis de kommer igen, kommer de i fængsel, er reelt en omfavning af politistaten. Selvfølgelig er det meningen at det kun skal benyttes mod de bandemedlemmer, der i øjeblikket udgør problemet – men her åbnes for alvor for politistaten. Brian Mikkelsen annoncerede ikke at man ville fjerne denne beføjelse for politiet, når bandeproblemerne en dag er løst.

Banderåd er et supplement til kredsrådene, som jeg ikke forstår hvorfor man pludselig skal indføre. Er det ikke kredsrådenes rolle at få samspil mellem politikredsene og de kommuner, politikredsene dækker? Med andre ord, så dækker dette i mine øjne over en pose varm luft.

Sjovt nok anbefaler Eva Smith en nærpolitistation på Blågårds Plads (Ligesom Radikale Venstre) og argumenterer også at man ikke får noget ud af strengere straffe.
Det helt centrale er for Eva Smith at politiet får opklaret kriminaliteten – det vil kunne virke præventivt. Det var der, som hun nævnte, ikke mange initiativer til i regeringens plan, udover den forventelige udvidede mulighed for aflytning.

Så vidt jeg kunne forstå på interviewet, så er Det Kriminalpræventive Råd ikke engang blevet inddraget i regeringens proces. Det er ellers dette, rådets opgave går ud på.

Brian Mikkelsen mente at der var behov for “ekstraordinære skridt” mod banderne. Det må man sige der kommer: Men hvor er det ærgerligt når de ekstraordinære skridt betyder indførsel af politistaten.

Update:
For én gangs skyld er jeg enig med CEPOS (Dvs. CEPOS er enige med mig, for jeg bloggede det først).
Politiken har også en kritisk vinkel på at Justitsminister Brian Mikkelsen ikke har empirisk belæg for at skærpede straffe har præventiv effekt.


Pia Kjærsgaard: Gør op med menneskerettighederne

Politikens netavis bringer i dag et interview med Pia Kjærsgaard, hvor hun opfordrer til at man skal gøre op med de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig.
Årsagen er Tuneserloven, som Justitsministeriet har vurderet til at være i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Jeg er lidt mundlam. Dagligt må jeg udstå Dansk Folkepartis udanske uhyrligheder, men sældent taler deres benhårde og kyniske leder så klart ud af posen, som hun har gjort i dag.

Det helt centrale, er at tuneseren aldrig er blevet dømt – til gengæld er han blevet fængslet uden tilstrækkelige beviser. Hvis Dansk Folkeparti bliver siddende som støtteparti ret meget længere, ender vi med en ren politistat.

Jeg håber stærkt på at PET gør sit hjemmearbejde godt, og at dette ikke er justitsmord. Jeg håber at årsagen til varetægtsfængslingens ulovlighed var at PET ikke ville afsløre sine kilder, snarere end at bevismaterialet simpelthen var for tyndt. Men sagen er dybt pinlig for Danmark.
Og jeg håber inderligt på en særdomstol, hvor sikkerhedsgodkende dommere og advokater kan føre sagen for hermetisk lukkede døre. Så vil terroranklagede få en tilnærmelsesvis fair rettergang.


Man var uskyldig indtil andet blev bevist

At Politiets Efterretningstjeneste formentlig afværger et drab er en glædelig nyhed. Men kun formentlig en glædelig nyhed. Når beviserne ikke har vist sig stærke nok til at indespærre potentielle morder, så er det jo tvivlsomt om de potentielle mordere virkelig havde planlagt et drab. Men det er ikke konspirationsteorien der skal fokus på i dette indlæg.
Hvor blev vores retssikkerhed af? To indvandrere bliver udvist på beviser, som Politiets Efterretningstjeneste ikke vurderer, er stærke nok til at de kan blive dømt ved en domstol. En tredje er en fri mand efter politiets afhøring. Beviserne fandtes ikke.

Vi har i mange år haft princippet om at man var uskyldig indtil andet var bevist. Nogle gange kunne den fjerde statsmagt dømme mennesker før domstolene, men det er ligegyldigt i denne sammenhæng.

At formodede terrorister ikke oplever det danske retssystem er uforståeligt. De bør, som alle andre mennesker, opleve at være uskyldige indtil andet er bevist. For hvis de vil myrde (og det betvivler jeg egentlig ikke at de havde i sinde), så er det politiets opgave at bevise det. Så kan de blive dømt ved domstolene og få den straf, de fortjener. Hvis man uden videre kan udvise mennesker, så findes der ingen retssikkerhed.

Er et fair retssystem ikke en af de ting, vi bryster os ved? Er dette ikke en af forudsætningerne for at have et velfungerende demokrati? Hvis man kan svare positivt på de to første spørgsmål, så må det næste blive, om det er rimeligt at udvise mennesker, der ikke er dømt: For man er vel uskyldig indtil andet er bevist?


"Det er cyklen og føreren, der skal være forsynet med lygterne"

I forbindelse med en fastelavnsfest for et stykke tid siden ville min kammerat Steffen cykle med pandelampe i stedet for en fastmonteret forlygte. Jeg blev nødt til at skrive til Politiet for at få det opklaret og fik dette lidt sjove svar:

I e-mail modtaget den 5. marts 2007 hos Rigspolitiet, færdselsafdelingen, forespørger De om lygter på cykel.

I henhold til bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. fremgår; at ved kørsel i lygtetændingstiden skal cyklen være forsynet med mindst en forlygte….. osv., hvorfor det er cyklen og føreren, der skal være forsynet med lygterne.

Rigspolitiet skal afslutningsvis bemærke, at den endelige afgørelse af et spørgsmål i sidste instans vil bero på en domstolsafgørelse.

De er velkommen til telefonisk ma-to kl. 0900-1500, at kontakte undertegnede for en uddybning af emnet.

Eventuel tilbagesvar kan ikke ske til denne mail-adresse, men til adressen: rpchi@politi.dk

Med venlig hilsen
NN
politiassistent
Rigspolitiet
færdselsafdelingen

Mindre end ti minutter gik der før jeg fik en rettelse:

Der skulle selvfølgelig stå: cyklen og IKKE føreren, der skal være….