"Regioner afviser tilbud om hjerteoperationer"

I dag kan man i Politiken læse at danske regioner afviser tilbud om hjerteoperationer fra et privat hjertecenter i Varde.

Det er i sandhed sørgeligt at man ikke bare kan komme under kniven så hurtigt som muligt. Men vi er nødt til at prioritere vores midler i samfundet.

Den centrale problemstilling, som journalisten ikke gør opmærksom på, er at private og offentlige hospitaler ikke modtager samme betaling for den samme operation. Fx modtager et privathospital 12000 kr for en skulderoperation, mens det offentlige modtager 7000 kr for den samme operation. For en kompliceret fodoperation får privathospitalerne 34400 kr, mens de offentlige hospitaler får 17.100 kr.
Ifølge regionsformand Bent Hansen er behandlingerne i gennemsnit 50 % dyrere på privathospitaler end på offentlige hospitaler – dertil kommer at der ikke er skadestue på de private hospitaler (Det er utrolig dyrt at drive døgnåbne skadestuer!).

Når man har indført en så forskellig betaling er det naturligt at man kan give meget bedre vilkår (faciliteter, arbejdsvilkår, tid brugt på patientpleje) på de private hospitaler end på de offentlige.

En sygeplejerske, der er skiftet over til de private fortæller også at man undgår de svage patienter: “Vi sorterer de patienter, vi får ind hos os. Vi tager kun dem, der er 100 procent raske ud over det knæ, de for eksempel skal opereres i.“. Når privathospitalerne får lov at forskelsbehandle, er det klart at de ikke tager de udgiftstunge patienter, for så bliver deres profit mindre.

Hvis man ændrede systemet, så betalingen blev ens for både private og offentlige hospitaler, ville konkurrencen blive reel. Lige nu er det en konkurrence på meget ulige vilkår.
Skatteyderne betaler derfor for at privathospitalerne lever fedt.

I øjeblikket (2006-tal) koster sundhedssektoren omkring 60 mia kr, og den private sundhedssektor udgjorde omkring 1,5 mia kr: En andel, der er stigende.