Man var uskyldig indtil andet blev bevist

At Politiets Efterretningstjeneste formentlig afværger et drab er en glædelig nyhed. Men kun formentlig en glædelig nyhed. Når beviserne ikke har vist sig stærke nok til at indespærre potentielle morder, så er det jo tvivlsomt om de potentielle mordere virkelig havde planlagt et drab. Men det er ikke konspirationsteorien der skal fokus på i dette indlæg.
Hvor blev vores retssikkerhed af? To indvandrere bliver udvist på beviser, som Politiets Efterretningstjeneste ikke vurderer, er stærke nok til at de kan blive dømt ved en domstol. En tredje er en fri mand efter politiets afhøring. Beviserne fandtes ikke.

Vi har i mange år haft princippet om at man var uskyldig indtil andet var bevist. Nogle gange kunne den fjerde statsmagt dømme mennesker før domstolene, men det er ligegyldigt i denne sammenhæng.

At formodede terrorister ikke oplever det danske retssystem er uforståeligt. De bør, som alle andre mennesker, opleve at være uskyldige indtil andet er bevist. For hvis de vil myrde (og det betvivler jeg egentlig ikke at de havde i sinde), så er det politiets opgave at bevise det. Så kan de blive dømt ved domstolene og få den straf, de fortjener. Hvis man uden videre kan udvise mennesker, så findes der ingen retssikkerhed.

Er et fair retssystem ikke en af de ting, vi bryster os ved? Er dette ikke en af forudsætningerne for at have et velfungerende demokrati? Hvis man kan svare positivt på de to første spørgsmål, så må det næste blive, om det er rimeligt at udvise mennesker, der ikke er dømt: For man er vel uskyldig indtil andet er bevist?


Antal brændte flag for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal

I dag fik vi i statistik under en gennemgang af lineær regression stillet spørgsmålet, som cirka var formuleret:
Under Muhammedkrisen blev der brændt 748 danske flag. Før krisen havde Dansk Folkeparti 12,3 % vælgertilslutning og efter det sidste flag var blevet brændt, havde partiet 17,8 % af vælgerne bag sig.
Hvor mange flag skulle brændes for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal i Folketinget?

Min besvarelse blev således:

Vi sætter x0 = 0 og x1 = 748 samt y0 = 12,3 og y1 = 17,8. Først beregnes hældningen af linjen:
df-beregning1.png
Skæringspunktet med y-aksen er 12,3.
Linjens ligning er derfor:
df-beregning2.png
Hvor y er andel i stemmer målt i procent og x er antal flag. Til slut beregnes antallet af brændte flag for at DF ville få absolut flertal:
df-beregning3.png
Der skal sælges og brændes 5128 flag for at Dansk Folkeparti får absolut flertal. Kombinationen kunne også være 5127 hele flag samt ét vimpelflag.
Hvis vi regner med at der går én engangslighter til at antænde 1 flag, vil de to antal naturligt være ens.

…og så skal man jo stole blindt på at det er en kausalsammenhæng. :-)