Medierne svigter, når de ikke forklarer baggrunden

Claus Hjort Cheney

Claus Hjort Cheney

I sidste uge blev der forhandlet om udmøntning af globaliseringsforligets midler. På et tidspunkt, nåede temperaturen i forhandlingslokalet frysepunktet, og Socialdemokratiet og Radikale forlod forhandlingerne. Hjorth opsagde forliget (efter sigende i et raserianfald). Og endelig fandt parterne hinanden efter en ordentlig omgang offentligt skænderi.

Den borgerlige kommentator Henrik Qvortrup forklarede på TV2 at Hjorts manøvre var lidt usædvanlig. Den lidt mere venstreorienterede Peter Mogensen kalder Hjort “den store forligsbryder“. Der er masser af snak om processen og den spin, der foregår. Og der produceres i kilovis af avisartikler, analyser, tv-indslag om proces, motiver og spin. Kampens vindere og tabere bliver udråbt.

Men for er substansforklaringen?

Jeg har fulgt udviklingen i mange medier, men har stadig til gode at få substansforklaringen: Medierne forklarer ikke hvad et forlig er, hvilke (uformelle) regler der eksisterer for disse. Jeg kan simpelthen ikke få øje på én eneste forklaring af substansen midt i alt dette drama.

Derfor kommer det til at virke som drama, men ikke reel politik.

Når medierne kun afdækker spin’et, opfylder de ikke deres demokratiske funktion.


Brian Mikkelsen: Hunde skaber terror

Søndag aften i TV 2 Nyhederne blev justitsminister Brian Mikkelsen interviewet omkring den danske hundelovgivning. En kamphund skambed umotiveret en hest 11. april, og hunden er endnu ikke blevet aflivet. I den forbindelse leverede han nogle meget mærkværdige udtalelser, som jeg her vil citere. Det er ikke fordi jeg mener at man ingen restriktioner skal have på hundeejerskab, men Brian Mikkelsen sætter hundene ind i sammenhænge, hverken jeg eller de forstår.

“Altså de her aggressive hunde, de skaber terror og frygt blandt almindelige mennesker og dyr”.

Jeg ved ikke hvilken terrordefinition, Brian Mikkelsen benytter sig af, men jeg har aldrig hørt om en terrordefinition, der omfatter dyrs handlinger. Jeg holder mig til politisk motiverede og organiserede voldshandlinger med et formål om at skabe frygt – det er underforstået at her tales om menneskelige handlinger.
Ét eksempel er dog ikke nok i det 5½ minut lange tv-indslag:

“Så har vi nogle aggressive kamphunde, som jeg slet ikke mener hører til i det danske samfund, og dem burde man jo give et los bagved, hvis de er til fare for andre”.

Når man taler om “det danske samfund”, så menes der en gruppe af mennesker. Der er vel at mærke tale om dyr, som er under ejerskab af hundeejere. Disse kamphunde lever ikke vildt!

I min (lidt vidtgående) tolkning er det et endnu et forsøg på at dæmonisere alt, der ikke er kolonihavedansk: Ordet kamphunde kan nemt udskiftes med fx ‘indvandrere’ etc. – og så lyder det pludselig som noget man, nærmest ordret, har hørt så ofte før fra højrefløjen. Der er i hvert fald god mulighed for en diskursanalyse med dette i fokus.

Måske har Brian Mikkelsen gang i at udvide begrebsrammen for hvad der er udansk. Jeg håber blot at han har talt fuldstændig nonsens.


Gmail er offline: Man får hvad man betaler for

Talrige medier rapporterer i dag at Gmail er nede. Computerworld er endda venlige at påpege at solen skinner udenfor. Nedbruddets årsag kendes pt. ikke, og det kan egentlig også være ligegyldigt for brugerne: De er enormt frustrerede. Googles troværdighed lider i dag et stort knæk.
Google skriver selv:

2/24/2009
We’re aware of a problem with Gmail affecting a number of users. This problem occurred at approximately 1.30AM Pacific Time. We’re working hard to resolve this problem and will post updates as we have them. We apologize for any inconvenience that this has caused.

Brugerne har glemt to ting

  1. Gmail er stadig i beta. Det kan derfor forventes at servicen ikke er klar til seriøs brug.
  2. De har aldrig betalt en krone for at benytte Gmail: There is no such thing as a free lunch. Man får hvad man betaler for.

Pjat at nedbringe antallet af trafikdræbte

I Politiken 30. december 2008 kan man læse at regeringen er langt fra sit mål om at nedbringe antallet af trafikdræbte til under 200 i 2012. Faktisk er tallet stigende, og regeringen kan derfor ikke forventes at nå sit mål.
For det første kan man ligesom Anders Rosbo, Rådet for Større Færdselssikkerhed, undre sig over at pengene ikke bliver brugt hvor man redder flest liv pr. krone, men i stedet på de spektakulære dødsårsager som spøgelsesbilister og jernbaneoverskæringer uden bomme.
Det er dog mærkeligt at man satser disse penge på at nedbringe så lille et antal dødsfald. Trafikken dræber en meget lille andel af danskerne i forhold til hjertekarsygdomme og kræft.
En del af problemet ligger i at politikerne forsøger at matche medierne. For medierne er det en spændende historie, hver gang et menneske dør på en spektakulær facon: Flystyrt og andre trafikdrab, ildebrand, mord. Der er til gengæld langt mellem vi ser fotos af terminalpatienter på landets sygehuse, selvom det er mindst ligeså trist.
Politikerne burde ikke lade sig diktere af medierne, men i stedet finde løsninger, så vi kan redde flest liv pr. krone – ikke blot i trafikken, men med alle dødsårsager i tankerne.


Jordskælv i Danmark!

Jeg vågnede op til nyheden om at et meget kraftigt jordskælv havde ramt Danmark klokken 6:20 i morges. TV 2 News var helt oppe at køre over det (Det var breaking news), og bad seerne sende deres oplevelser pr. MMS til 1234. En seer havde fx sendt et foto af en revne i en væg og for en anden havde sendt et foto af et billede der var faldet ned i sengen.
Det er næsten ligesom San Francisco 1906.

Jeg følte at jeg havde noget at bidrage med i forhold til denne katastrofe, og sendte derfor en MMS med denne video:

Strateko har også set alvoren i denne krisesituation og har derfor postet videoen.


Lobbyistregister i Danmark

Snakken om et lobbyistregister i Danmark tegner til at munde ud i noget konkret: Et flertal i Folketingets Præsidium udenom Venstre og Konservative er efter alt at dømme klar til at indføre et register for lobbyister. Venstre og Konservative er imod, angiveligt fordi det er ligegyldigt bureaukrati: I virkeligheden tror jeg at det er samme bevæggrund som deres modstand mod et udvidet register over hvad partierne modtager i private donationer. Jeg forestiller mig at det er fordi det er de partier modtager flest midler (Men man kan kun gisne, netop fordi registeret ikke findes). De vil ikke konfronteres med vælgere, der er utilfredse over hvor meget A.P. Møller giver partierne og til gengæld har fået billig adgang til Danmarks olieressourcer i Nordsøen – man kan kun konspirere på baggrund af dette.
Jeg kan sagtens se hvorfor politikere ikke ønsker offentligheden skal følge med i deres pengesager – men politikerne er der på baggrund af et mandat fra borgerne – og derfor bør borgerne også have indsigt i de økonomiske forhold.

Ligesom i EU er lobbyismen i Danmark et stigende fænomen. I mine øjne er det først et problem når politikere, medier og borgere, ikke har mulighed for at gennemskue lobbyisternes intentioner – dette argumenterer Gert Tinggaard Svendsen også for er det centrale problem: Der mangler i EU regler for lobbyisters registrering og adfærd. Det seneste tiltag med et frivilligt lobbyistregister for EU spår jeg ikke får nogen betydning. Der skal være krav om registrering og strenge sanktioner for snyd.

I Danmark forventer jeg at et register over lobbyister vil øge troværdigheden til politikere: Hvis man kan følge med i hvilke politikere, der er meget påvirkelige og hvilke der står fast ved deres mening, vil det alt andet lige være positivt for demokratiet.


Facebook-grupper uden effekt?

Jeg har længe funderet over hvorfor Facebook-forblindelsen var så enorm: Især Politiken, men også mange andre danske medier, har bragt talrige historier om fuldstændigt ligegyldige grupper. Det er for det første spild af min og andres tid og for det andet har det ikke en disse at gøre med journalistik: Artiklerne er kun et referat – og det har i mine øjne ingen nyhedsværdi.

Før Facebook-æraen (Som i Danmark for alvor begyndte i forbindelse med Folketingsvalget 2007) havde vi en tradition for at stifte foreninger til mange forskellige formål. De klassiske foreninger har nedadgående medlemstal, mens patientforeninger og andre interesseorganisationer vokser.

Forskellen på at være aktivt foreningsmedlem, give 100 kr til Kræftens Bekæmpelse og 2 museklik (Join og Confirm) til et Facebook-initiativ er tydelig: På Facebook kan man snyde sine venner til at tro at man er samfundsengageret ved at slynge sine holdninger ud fra sin skrivebordsstol, men uden at der er handling bag ordene. Det er i mine øjne alt, alt for nemt!
Hvor mange mennesker kan tænkes rent faktisk at lade sig påvirke af sådanne grupper? Mit gæt er et reelt tal tæt på 0.

I dag så jeg at en ny gruppe havde set dagens lys: Gruppen for folk der har fattet at disse grupper ikke hjælper en skid!

Lad os få samfundsengagementet tilbage i danskerne. Meld jeg ind i foreninger hvor jeres indsats eller kontingent batter noget i stedet for at bruge tiden på ligegyldige Facebook-grupper.


DR2 Udland

Midt i krisen har Danmarks Radio netop lanceret endnu en fremragende aktualitetsudsendelse: DR2 Udland. Alle hverdagsaftener viser DR2 perspektiverende historier fra den internationale scene, mens regionalprogrammerne fortæller ubetydeligheder på konkurrenten TV2s frekvens.

DR2 Udland har nu kørt i sin første uge, og det er den mest overbevisende internationale nyhedsdækning jeg nogensinde har set på dansk tv.


12 kvadratmeter og fælles toilet

Læserbrev bragt i Politiken 4. januar 2008:

I Politiken kunne man, til mange læseres store forargelse, høre om ældreboliger på “12 kvadratmeter og uden bad og toilet”. Det er selvfølgelig ikke rart at skulle klemme sig ned på så lidt plads.
Der gik også kun én dag inden Karen Jespersen (som vil få ministerpension såfremt hun holder sig på taburetten, og derfor næppe behøver bo så trangt) erklærede at kommuner med dårlige ældreboliger skulle hænges ud.
Det er bare spøjst, der er masser af studerende der bor i lignende boliger – boligforhold, som Ældre Sagen betegner som “uværdige” og “uacceptable” – og de studerende modtager endda en lavere SU-sats (kr. 4.852/md) end folkepensionens grundydelse (kr 4.952/md), begge 2007-tal.
Selvfølgelig kan der være praktiske hensyn af hensyn til ældres mobilitet, men stadig udstiller dette blot dagspressens og politikernes trang til enkeltsagspolitik og fokus på dagsaktuelle emner i stedet for at se på helheden.
Lad os håbe vi får bedre proportioner i 2008. Godt nytår.

Med venlig hilsen
Kristian Risager Larsen
Studerende
Børglumvej 2F, 1., v. 619 (12,5 m² og eget toilet og bad)
8240 Risskov


Make love, not war

Make love, not war: Et ægte hippieudtryk. Men måske har den amerikanske regering lyttet til budskabet, der lige siden 60’erne har floreret i psykedeliske farver, blomster og rocksange. I hvert fald har USA’s Forsvarsministerium doneret hvad der svarer til 42 millioner kroner til udviklingen af en homo-hormonbombe. Bomben skulle detoneres ud over fjendens tropper, som så ville få homoseksuelle tendenser og miste deres kampduelighed. I krig og kærlighed gælder alle kneb.