Radiodebat om Kongehuset

Netværket på P1 handlede i dag om Kongehuset:

Kan man overhovedet have et arveligt monarki i et moderne samfund, der kalder sig demokratisk? I kølvandet på afstemningen om tronfølgeloven blev Den Republikanske Grundlovsbevægelse stiftet. Bevægelsen arbejder for at afskaffe kongehuset.

Jeg blev interviewet kort (17:47 inde i klippet), som repræsentant for Den Republikanske Grundlovsbevægelse, hvor jeg redegjorde for bevægelsens ønske, og kritiserede at Kongehuset var hævet over loven.
Nu er det endeligt slut med satiren fra Royal Ungdom (Efter Royal Ungdom lukkede sig selv, er jeg stadig blevet ringet op af nogle journalister, der ikke havde fanget glimtet i øjet), og så må vi tage arbejdshandskerne på, for at få afskaffet udemokratiske og forældede institutioner, så vi i Danmark kan pryde os med et ægte demokrati med folkevalgte ledere.

Udsendelsen kan hentes/streames.


Bør kongelige hunde være hævet over loven?

Normalt skal en hund aflives når den to gange angriber et andet dyr – eller én gang angriber et menneske. Folketinget har på det seneste debatteret Hundeloven og der er bred enighed om at føre en hårdere kurs mod aggressive hunde.

På BT’s netavis kunne man torsdag læse at politiet havde opgivet at forfølge Prins Henriks bidske gravhund Evita, fordi den via Grundlovens § 13 ikke kan straffes. Evita havde bidt en garder til blods (foto).
Sidste år blev en anden garder ligeledes bidt af en kongelig gravhund – efter sigende er det ikke den samme hund – men Prins Henrik ville ikke engang belemre sig med at sige undskyld til garderen Nikolaj Fogh – undskyldningen kom gennem en officer i livgarden.

Hunden kan først retsforfølges når vi har fået afskaffet den medfødte strafimmunitet for Kongehuset i Grundloven. Derfor kan et hundebid være et klokkeklart eksempel på hvorfor vi skal have afskaffet medfødt særstilling.

Hvis vi havde boet i en republik med et valgt statsoverhoved mener jeg også at dette statsoverhoved bør have strafimmunitet (det har Folketingets medlemmer også). Den store forskel ligger i at et folkevalgt statsoverhoved skal tænke på sit genvalg, og derfor har et incitament til at følge loven. Det incitament har man ikke, når der er tale om et privilegium, der er medfødt eller som man gifter sig til.

Jeg hører meget gerne fra dem, der kan se rimeligheden i at en hund har særstilling og derfor ikke kan retsforfølges.