Om blogging – for begyndere

Efterhånden som blogging er blevet mere udbredt, har mange ikke-nørder kastet sig over mediet. Desværre har de mindre befarne bloggere ikke helt forstået de centrale begreber. Jeg vil derfor forsøge at gennemgå disse:

  • En blog: Selve mediet, hvor der skrives. Svarer i den klassiske medieterminologi til en avissektion. Blog er en sammentrækning af web og log, altså webdagbog, fordi det oprindeligt var ment som en slags journal.
  • En blogpost, et blogentry eller, fordansket, et blogindlæg. Et enkelt indlæg. Mange forveksler “blogindlæg” med “blog”. Svarer til en avisartikel.
  • Et blogunivers eller en blogportal: Samlinger med mange blogs. Fx wordpress.com, blogspot.com, blogs.berlingske.dk, blog.politiken.dk eller jp.dk/blogs/. Svarer til en avis.

Dertil kommer det mest basale: At blogging handler om tovejskommunikation: Det er vigtigt at udnytte kommentarmulighederne, og skrive frem og tilbage. Mange begyndere glemmer at kommentere andres kommentarer, og derved mistes interaktiviteten.

Derfor et par ekstra begreber:

  • Kommentar: Det er her, blogs adskiller sig fra tidligere “dagbogssider”.
    Det er blevet kutyme for at skrive @Personnavn når man henvender sig til andre på de blogs, der ikke har mulighed for trådet kommentarstruktur (Dvs. hvor man kan besvare kommentarer).
  • Linkbacks, herunder trackbacks og pingbacks: Når der sker en henvisning fra ét blogindlæg til et andet (typisk på forskellige blogs). Det giver sammenhæng mellem forskellige blogs. Læs Wikipedia-artiklen.
  • Blogosfære (blogosphere): En sfære af sammenhængende blogs, der er linket sammen ved hjælp af linkback-teknikker. Overskrift.dk er en indgang til den danske blogosfære.

En sidste opfordring til nybegynderne er at tænke på mediet som hypertekst og ikke traditionel tekst: Links skal være integreret i teksten, dvs. man skal formulere sig ligefrem, og dernæst linke ved hjælp af de ord, der peger på siden. Mange nybegyndere formulerer sig a’la “Klik her“.

Jeg kan i øvrigt anbefale Harddisken på P1, der i uge 14 2010 havde tema om blogs.


Multimedieskat for selvstændige, der arbejder i hjemmet

Jeg er selv programmør/konsulent, og har mit firmas computere stående i min private bolig – jeg har med andre ord ikke noget egentligt kontor. I aftalen Forårspakken 2.0 står der intet om hvad folk i min situation skal gøre i forhold til multimedieskatten (Selve skatten er nævnt på side 21). Multimedieskatten vil teknisk set forøge en lønmodtagers indkomst med 5000 skattepligtige kroner, såfremt lønmodtageren gør brug af teknologi (arbejdsgiverbetalt telefon, internet, hjemme-pc m.v.).
Derfor henvendte jeg mig til SKAT og fik følgende svar:

From: Skat@Skat.dk [mailto:Skat@Skat.dk]
Sent: Tuesday, March 10, 2009 7:44 AM
Subject: Multimedieskat: Firmapc hos firma der drives hjemmefra. Henvendelsesnr: RQH000002871052

Vejledende besvarelse
Der er engang en mand der har sagt: Det er svært at spå, især om fremtiden.
Vi bør derfor afvente at lovgiver får færdigbehandlet loven og dermed de specifikke regler omkring multimediebeskatningen.
men et forsigtigt gæt vil være at du sandsynligvis vil blive omfattet af multimediebeskatningen.

Det er mildest talt rigtig uheldigt. Med andre ord bliver det sandsynligvis mindre attraktivt for mig at drive virksomhed – og det er stik imod enhver regerings ønske! En multimedieskat vil mindske teknologiens udbredelse.
Heldigvis ser Liberal Alliance ud til at bruge partiets vetoret for ændringer af Finansloven på snu vis.

Update: Liberal Alliance valgte at lade være med at stå stejlt, men Lars Løkke Rasmussen indrømmede 14. april 2009 at skatten var malplaceret. Venstre og Konservative er parate til at nedsætte skatten.
Update 2: Skat har skrevet typiske spørgsmål og svar om multimediebeskatningen.


Et alternativ til mobiljamming

Biografer og andre, der gerne vil undgå mobilsnak, burde lave aftaler med mobilselskaberne om at opstille sendere meget tæt på biograferne – og disse sendere skulle så udelukkende viderebringe opkald til 112. Så vil vi være befriet for sms’er der bipper ind under en forestilling og lignende.
Et meget umiddelbart problem ville så være, at mobilsignalerne vil være enten for kraftige eller for svage, hvilket betyder at der enten ikke vil være fuld blokering i biografen, eller at det tilstødende butikscenter eller den nærliggende parkeringsplads vil være afspærret. Desuden er prisen en væsentlig faktor.

I stedet for denne form for blokering, burde man opfinde en teknologi, der via en radiosender informerede mobiltelefoner om at de nu var i et område, hvor der skal være stille. Denne lille radiosender kunne man forestille sig skulle kobles til en almindelig stikkontakt – og så sende et signal der rækker i fx 50 meter – og den vil frem for alt være billig. Der vil være usandsynligt mange købere – alle kulturinstitutioner og sikkert også almindelige butikker, der ikke gider generes af de ringetoner, der bliver mere fancy dag for dag.
Man kunne også tilføje til teknologien at den blokerede for indgående opkald, så glemsomme personer ikke ville forstyrre de andre biografgængere.

Tilsvarende skal fremtidige mobiltelefoner udstyres med en modtager til denne teknologi – og så er problemet løst i løbet af 5-8 år.


Lobbyistregister i Danmark

Snakken om et lobbyistregister i Danmark tegner til at munde ud i noget konkret: Et flertal i Folketingets Præsidium udenom Venstre og Konservative er efter alt at dømme klar til at indføre et register for lobbyister. Venstre og Konservative er imod, angiveligt fordi det er ligegyldigt bureaukrati: I virkeligheden tror jeg at det er samme bevæggrund som deres modstand mod et udvidet register over hvad partierne modtager i private donationer. Jeg forestiller mig at det er fordi det er de partier modtager flest midler (Men man kan kun gisne, netop fordi registeret ikke findes). De vil ikke konfronteres med vælgere, der er utilfredse over hvor meget A.P. Møller giver partierne og til gengæld har fået billig adgang til Danmarks olieressourcer i Nordsøen – man kan kun konspirere på baggrund af dette.
Jeg kan sagtens se hvorfor politikere ikke ønsker offentligheden skal følge med i deres pengesager – men politikerne er der på baggrund af et mandat fra borgerne – og derfor bør borgerne også have indsigt i de økonomiske forhold.

Ligesom i EU er lobbyismen i Danmark et stigende fænomen. I mine øjne er det først et problem når politikere, medier og borgere, ikke har mulighed for at gennemskue lobbyisternes intentioner – dette argumenterer Gert Tinggaard Svendsen også for er det centrale problem: Der mangler i EU regler for lobbyisters registrering og adfærd. Det seneste tiltag med et frivilligt lobbyistregister for EU spår jeg ikke får nogen betydning. Der skal være krav om registrering og strenge sanktioner for snyd.

I Danmark forventer jeg at et register over lobbyister vil øge troværdigheden til politikere: Hvis man kan følge med i hvilke politikere, der er meget påvirkelige og hvilke der står fast ved deres mening, vil det alt andet lige være positivt for demokratiet.


Pirate Bay skal måske ikke spærres alligevel

Det er en meget interessant diskussion der er startet i kølvandet på Fogedrettens påbud om at Tele2 skal spærre for adgang til The Pirate Bay – et sted med henvisninger til fortrinsvis ulovligt materiale. Man skal dog hæfte sig ved, at der også findes lovligt materiale, for ikke at tale om materiale (fx en ældgammel spillefilm eller cd’er) der ikke længere kan købes.

The Pirate Bay lancerede i kølvandet på denne fogedretsdom The Jesper Bay, hvilket på lidt morsom vis lukrerer på navnet på IFPIs advokat og fortæller hvordan man, fuldt lovligt, kan undgå den simple tekniske spærring: OpenDNS stiller gratis ucensurerede DNS-servere til rådighed.

Formanden for Telekommunikationsindustrien i Danmark, Ib M. Tolstrup, ser dog (meget fornuftigt) dette som en kæmpe glidebane og siger til Politiken “Hvis man skal spærre for thepiratebay.org, skal man også spærre for adgangen til for eksempel Google. På begge søgetjenester ligger der såvel lovligt som ulovligt materiale, og spærrer du for lovligt materiale, gør du indhug i ytringsfriheden. Og vi vil gerne have en meget stringent juridisk afgørelse på, om det er teleselskabernes opgave”.

Derfor er det med glæde jeg kan læse at Telebranchen bakker op om at Pirate Bay-sagen bliver trukket i byretten.


Telmore åbner permanent for ubegrænset telefoni mellem kunder

I dag har Telmore åbnet for, at man for 9 kr om måneden (fra maj 29 kr om måneden) kan ringe ubegrænset til andre kunder. Man skal manuelt tilmelde sig ordningen. Ubegrænset er et vidt begreb og det skal forstås, så der er et max på 48 timer om måneden og max 1 time pr. opkald.
Det er set før hos andre mobilteleselskaber, men så vidt jeg ved, aldrig så billigt.

Dette er blot endnu et incitament til at blive kunde hos dem.