"Det er cyklen og føreren, der skal være forsynet med lygterne"

I forbindelse med en fastelavnsfest for et stykke tid siden ville min kammerat Steffen cykle med pandelampe i stedet for en fastmonteret forlygte. Jeg blev nødt til at skrive til Politiet for at få det opklaret og fik dette lidt sjove svar:

I e-mail modtaget den 5. marts 2007 hos Rigspolitiet, færdselsafdelingen, forespørger De om lygter på cykel.

I henhold til bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. fremgår; at ved kørsel i lygtetændingstiden skal cyklen være forsynet med mindst en forlygte….. osv., hvorfor det er cyklen og føreren, der skal være forsynet med lygterne.

Rigspolitiet skal afslutningsvis bemærke, at den endelige afgørelse af et spørgsmål i sidste instans vil bero på en domstolsafgørelse.

De er velkommen til telefonisk ma-to kl. 0900-1500, at kontakte undertegnede for en uddybning af emnet.

Eventuel tilbagesvar kan ikke ske til denne mail-adresse, men til adressen: rpchi@politi.dk

Med venlig hilsen
NN
politiassistent
Rigspolitiet
færdselsafdelingen

Mindre end ti minutter gik der før jeg fik en rettelse:

Der skulle selvfølgelig stå: cyklen og IKKE føreren, der skal være….