Politistatens komme

Regeringen agter at implementere politistaten for at forhindre bandekriminalitet. Det er netop blevet annonceret på Justitsministerens pressemøde.

At man hæver straffene for voldskriminalitet tror jeg ikke på har nogen præventiv effekt: Tidligere skærpelser har heller ikke medført mindre voldder er ikke nogen forebyggende effekt.
Det eneste, Brian Mikkelsen har ret i, er at de dømte ikke begår vold udenfor fængslerne mens de er i fængsel. Han har ikke kunnet fremvise empiri der peger på at skærpede straffe virker, som han indrømmede 16:35 på sit pressemøde – det er udelukkende hans personlige overbevisning, der her spiller ind. Hvor er det skræmmende at man lovgiver uden at tage hensyn virkeligheden.

Hvis en fodsoldat i bandemiljøet kan få en fængselsstraf for at begå noget kriminelt, men kan få en ulidelig straf for at gå imod sine bandeledere, så skal vedkommende ikke have mange brikker for at prioritere. Alternativet skal være at blive reddet ud af bandemiljøet.

Indførelsen af påbudszoner, hvor politiet kan forvise personer 500 meter fra et sted, de opholder sig, og hvis de kommer igen, kommer de i fængsel, er reelt en omfavning af politistaten. Selvfølgelig er det meningen at det kun skal benyttes mod de bandemedlemmer, der i øjeblikket udgør problemet – men her åbnes for alvor for politistaten. Brian Mikkelsen annoncerede ikke at man ville fjerne denne beføjelse for politiet, når bandeproblemerne en dag er løst.

Banderåd er et supplement til kredsrådene, som jeg ikke forstår hvorfor man pludselig skal indføre. Er det ikke kredsrådenes rolle at få samspil mellem politikredsene og de kommuner, politikredsene dækker? Med andre ord, så dækker dette i mine øjne over en pose varm luft.

Sjovt nok anbefaler Eva Smith en nærpolitistation på Blågårds Plads (Ligesom Radikale Venstre) og argumenterer også at man ikke får noget ud af strengere straffe.
Det helt centrale er for Eva Smith at politiet får opklaret kriminaliteten – det vil kunne virke præventivt. Det var der, som hun nævnte, ikke mange initiativer til i regeringens plan, udover den forventelige udvidede mulighed for aflytning.

Så vidt jeg kunne forstå på interviewet, så er Det Kriminalpræventive Råd ikke engang blevet inddraget i regeringens proces. Det er ellers dette, rådets opgave går ud på.

Brian Mikkelsen mente at der var behov for “ekstraordinære skridt” mod banderne. Det må man sige der kommer: Men hvor er det ærgerligt når de ekstraordinære skridt betyder indførsel af politistaten.

Update:
For én gangs skyld er jeg enig med CEPOS (Dvs. CEPOS er enige med mig, for jeg bloggede det først).
Politiken har også en kritisk vinkel på at Justitsminister Brian Mikkelsen ikke har empirisk belæg for at skærpede straffe har præventiv effekt.