Grafik: Stephanie Hofschlaeger

E-mails er langsommere end brevpost

I en kort periode har min kæreste og jeg modtaget boligstøtte – ordningen for dem, der har bosat sig dyrere end de egentlig har råd til, og derfor får samfundet til at betale en del af huslejen. Uagtet mit ideologiske standpunkt, skal jeg dog som studerende aldrig sige nej til gratis penge.

Grafik: Stephanie Hofschlaeger

Selve ansøgningsprocessen foregik, om end lidt tungt, via digital selvbetjening.
Jeg udfyldte en masse felter om såvel min kærestes som min egen økonomi – langt de fleste data findes allerede i andre offentlige registre, men jeg skal selv sørge for at indhente og indtaste dem. Det er dobbeltarbejde og en stor fejlkilde, som kunne lettes ved at jeg gav samtykke til at boligstøttekontoret kunne indhente oplysningerne direkte. Tilbage ville der være enkelte spørgsmål, fx om jeg havde oceaner af kontanter liggende, som jeg ikke havde fortalt det offentlige om.
Men nej. Formularen måtte udfyldes fra ende til anden. Den besværlige proces tjener måske det skjulte formål at afholde nogle fra at søge.

Ikke desto mindre blev jeg, efter min ansøgning var færdigbehandlet, nødt til at kontakte boligstøttekontoret igen – jeg ringede, fordi jeg troede det kunne klares hurtigt i telefonen. De havde jo al dokumentation. Men nej, jeg skulle eftersende mere dokumentation.
Jeg spurgte, hvad kontorets mailadresse var. ”Nej nej, det må du endelig ikke gøre”, var svaret. Brevpost er hurtigere, for i Århus Kommune er der kun én postkasse, der kan modtage krypteret post, og det tager lang tid at sortere. Så jeg måtte gå ned til den røde postkasse.

Når det offentlige hverken tilbyder bedre eller hurtigere borgerbetjening, men i stedet holder fast i rigide processer, er det naturligt at ingen borgere gider bruge tid på at hjælpe med at høste digitaliseringsgevinsterne. Der er jo ingen gevinst for borgeren selv!
Når man med digital selvbetjening slipper for at en sagsbehandler skal sidde og indtaste og verificere et skema, bør borgerne have et incitament til at bruge dette – fx ved at det er hurtigere at udfylde digitalt. Men at e-mails er langsommere end brevpost, understreger at der er lang vej igen. Sikke en skam.

Bragt i JP Århus den 3. juli 2010 på side 15.


Sløv digitalisering ifm. Særlig Pensionsopsparing

Jeg kan ikke begribe hvorfor ATP ikke har valgt at digitalisere SP-udbetalingerne, så der ikke skulle bruges store ressourcer på papir, personale og frimærker.

Der er afsendt 2,8 millioner breve til danske lønmodtagere: Det bliver alene i frimærker 15,4 millioner kroner.
1,5 millioner danskere har bedt om at få penge udbetalt: En hurtig beregning alene i frimærker render op i 8,25 millioner kroner.
Alene i frimærker har dette kostet næsten 25 millioner kroner!
Det er selvfølgelig småpenge sammenlignet med de summer, ATP administrerer – men det er mange penge at bruge på unødvendig administration, og pengene vil hurtigere kunne nå borgerne og blive omsat til forbrug.

ATP tilbyder allerede selvbetjening, men af uvisse årsager vil de ikke lade feriepengene eller SP-pengene blive udbetalt ved hjælp af Digital Signatur – selvom Feriekonto-kortet i dag kun skal underskrives af lønmodtageren selv.

Det offentlige kan fremme digitaliseringen ved fx at tilbyde hurtigere ekspedition ved brug af digitale løsninger – og tilmed spare penge.
Med Digital Signatur har vi en forholdsvist sikker løsning, og man sidestiller en underskrift på papir med Digital Signatur.

Hvorfor holde sig tilbage?