Sløv digitalisering ifm. Særlig Pensionsopsparing

Jeg kan ikke begribe hvorfor ATP ikke har valgt at digitalisere SP-udbetalingerne, så der ikke skulle bruges store ressourcer på papir, personale og frimærker.

Der er afsendt 2,8 millioner breve til danske lønmodtagere: Det bliver alene i frimærker 15,4 millioner kroner.
1,5 millioner danskere har bedt om at få penge udbetalt: En hurtig beregning alene i frimærker render op i 8,25 millioner kroner.
Alene i frimærker har dette kostet næsten 25 millioner kroner!
Det er selvfølgelig småpenge sammenlignet med de summer, ATP administrerer – men det er mange penge at bruge på unødvendig administration, og pengene vil hurtigere kunne nå borgerne og blive omsat til forbrug.

ATP tilbyder allerede selvbetjening, men af uvisse årsager vil de ikke lade feriepengene eller SP-pengene blive udbetalt ved hjælp af Digital Signatur – selvom Feriekonto-kortet i dag kun skal underskrives af lønmodtageren selv.

Det offentlige kan fremme digitaliseringen ved fx at tilbyde hurtigere ekspedition ved brug af digitale løsninger – og tilmed spare penge.
Med Digital Signatur har vi en forholdsvist sikker løsning, og man sidestiller en underskrift på papir med Digital Signatur.

Hvorfor holde sig tilbage?


Helge Sanders digitale signatur burde spærres

I et interview bragt på Computerworld fortæller videnskabsminister Helge Sander at hans sekretær benytter hans virksomhedssignatur.

“Jeg bruger den ikke. Jeg har installeret den, men det er min sekretær, der bruger den, fordi det er hende, som ordner alle mine ting,” siger Helge Sander.

Han burde følge anvisningerne fra Digital Signatur og få sin signatur spærret øjeblikkeligt.