Morten Messerschmidt forlader Dansk Folkeparti

Sikke Dansk Folkeparti klarer sig i medierne for tiden! Først hoverer Søren Krarup over sit had mod homoseksuelle, Mogens Camre får svinet Enhedslistens Asmaa til og senest er Morten Messerschmidt blevet beskyldt for at heile og synge en nazisang. Det er egentlig stort set den adfærd jeg forventer af partimedlemmerne.
Men hvor er medierne dog blåøjede hvad angår Messerschmidts frivillige afsked med partiet! Det er forrykt at tro, at Messerschmidt frivilligt er gået. Det kræver ikke megen analyse af DF’s ledelsesstrategi for at forestille sig at han er blevet stillet stolen for døren: Han har haft et par timer til selv at gå, ellers ville Pia Kjærsgaard ekskludere ham fordi han skadede partiet.

Man kan dog stille sig selv spørgsmålet, om en mand, der heiler, egentlig skader Dansk Folkeparti. Det lever højt på at være det frække parti, der tør at sige hvad visse kræfter i regeringen (men især Venstre) tænker. BT (som jeg i emnets anledning var nødt til at læse) bragte også en afstemning:
Hvad mener du om Søren Krarups udtalelser om tørklæder og homoseksuelle?
Forfærdelig intolerance: 55%, Forfriskende direkte tale: 45%
. n = 13438.
Man undres. Selvfølgelig er stemmeandelen ikke repræsentativ i forhold til danskerne. Men at hele 45% af respondenterne mener at det er forfriskende direkte tale forarger mig alligevel en hel del. Det er efter min mening et udtryk for et handicappet menneskesyn. Sjovt nok er BT’s læsere også den gruppe af avislæsere, der har sværest ved at bestå indfødsretsprøven – med andre ord en gruppe af danskere, der ikke er gode nok til at være danskere.


Antal brændte flag for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal

I dag fik vi i statistik under en gennemgang af lineær regression stillet spørgsmålet, som cirka var formuleret:
Under Muhammedkrisen blev der brændt 748 danske flag. Før krisen havde Dansk Folkeparti 12,3 % vælgertilslutning og efter det sidste flag var blevet brændt, havde partiet 17,8 % af vælgerne bag sig.
Hvor mange flag skulle brændes for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal i Folketinget?

Min besvarelse blev således:

Vi sætter x0 = 0 og x1 = 748 samt y0 = 12,3 og y1 = 17,8. Først beregnes hældningen af linjen:
df-beregning1.png
Skæringspunktet med y-aksen er 12,3.
Linjens ligning er derfor:
df-beregning2.png
Hvor y er andel i stemmer målt i procent og x er antal flag. Til slut beregnes antallet af brændte flag for at DF ville få absolut flertal:
df-beregning3.png
Der skal sælges og brændes 5128 flag for at Dansk Folkeparti får absolut flertal. Kombinationen kunne også være 5127 hele flag samt ét vimpelflag.
Hvis vi regner med at der går én engangslighter til at antænde 1 flag, vil de to antal naturligt være ens.

…og så skal man jo stole blindt på at det er en kausalsammenhæng. :-)