Man var uskyldig indtil andet blev bevist

At Politiets Efterretningstjeneste formentlig afværger et drab er en glædelig nyhed. Men kun formentlig en glædelig nyhed. Når beviserne ikke har vist sig stærke nok til at indespærre potentielle morder, så er det jo tvivlsomt om de potentielle mordere virkelig havde planlagt et drab. Men det er ikke konspirationsteorien der skal fokus på i dette indlæg.
Hvor blev vores retssikkerhed af? To indvandrere bliver udvist på beviser, som Politiets Efterretningstjeneste ikke vurderer, er stærke nok til at de kan blive dømt ved en domstol. En tredje er en fri mand efter politiets afhøring. Beviserne fandtes ikke.

Vi har i mange år haft princippet om at man var uskyldig indtil andet var bevist. Nogle gange kunne den fjerde statsmagt dømme mennesker før domstolene, men det er ligegyldigt i denne sammenhæng.

At formodede terrorister ikke oplever det danske retssystem er uforståeligt. De bør, som alle andre mennesker, opleve at være uskyldige indtil andet er bevist. For hvis de vil myrde (og det betvivler jeg egentlig ikke at de havde i sinde), så er det politiets opgave at bevise det. Så kan de blive dømt ved domstolene og få den straf, de fortjener. Hvis man uden videre kan udvise mennesker, så findes der ingen retssikkerhed.

Er et fair retssystem ikke en af de ting, vi bryster os ved? Er dette ikke en af forudsætningerne for at have et velfungerende demokrati? Hvis man kan svare positivt på de to første spørgsmål, så må det næste blive, om det er rimeligt at udvise mennesker, der ikke er dømt: For man er vel uskyldig indtil andet er bevist?


Hjælp den øgede overvågning lidt på vej

Mandag den 24. september har Enhedslisten planlagt en protestaktion mod den øgede digitale overvågning: Alle mails, man sender, skal man sende med Cc: jm@jm.dk .

Udover at jeg generelt er imod logning af lovlydige borgere, har Logningsbekendtgørelsen så mange huller, at den i praksis er nyttesløs. Jeg har selv sørget for at alt, hvad jeg sender af mails, ikke bliver logget. Bloggeren Henrik Kramshøj beskriver problemerne.

Enhedslisten har i den forbindelse lagt en skæg video på nettet, der giver et indblik i, hvad jm@jm.dk kan tænkes at modtage i morgen.