Mangel på eksamensanonymitet på Statskundskab i Århus

I Statskundskabs institutblad Kandestøberen har der de seneste måneder været diskuteret eksamensanonymitet, fordi nogle studerende ved en fejl blev bedt om at skrive deres fulde navn på, fordi de hemmelige eksamensnumre er blevet afskaffet med et pennestrøg. Jeg denne måned et indlæg på side 39, hvor jeg hævder at anonymiteten er blevet fuldstændigt bortskaffet ved de skriftlige eksaminer:

Forfejlet diskussion om anonymitet
Studienævnets godkendelse af overgangen fra eksamensnumre til studiekortsnumre har haft konsekvenser, der formentlig overrumplede studienævnet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *