Færre penge til privathospitaler

Lægeforeningen har bestilt en rapport hos Dansk Sundhedsinstitut om omfanget af privat, som har medført politisk ønske om at privathospitaler ikke skal forgyldes i den grad de i de seneste år er blevet det: De har haft en profit på omkring 200 millioner – altså penge, der kan udbetales til ejeren/aktionærerne. Det vidner om at privathospitalernes takster er sat for højt, når de skal behandle patienter fra det offentlige. Hvis man læser dette overskud med velfærdsorienterede briller, kunne man have behandlet for 200 millioner kroner mere sygdom!

Der er ingen tvivl om at det offentlige sygehusvæsen (som overvejende er planøkonomisk orienteret) kan lære meget omkring effektivisering af de private sygehuse (som er markedsøkonomisk orienterede). Men skal denne læringsproces ske ved at man pumper penge ud i lægernes baglommer? Det mener jeg ikke er rimeligt. Læger er i forvejen forholdsvist højt betalte (og det mener jeg er fint – de fx har også de længste uddannelser og de udfører et meget vigtigt erhverv).

Nis Astrup fra Danske Privathospitaler fortæller at de danske privathospitaler allerede nu udfører operationer, der ikke kan betale sig:

Nogle operationer kan gøres billigere, men andre får vi faktisk for lidt for i dag, og derfor kan man ikke skære så meget ned.

Det forstår jeg simpelthen ikke! Derfor har jeg skrevet til ham og spurgt (har stadig ikke fået svar), hvorfor man vælger at drive forretninger med tab: Der er ingen, der tvinger de danske privathospitaler til at gennemføre bestemte operationer – så det ville være billigere at lade være.
Heri ligger i øvrigt også dillemmaet: Privathospitalerne i Danmark har ikke intensivkapacitet, og kan derfor ikke tage risikopatienterne – det er samtidig dem, der er dyre at operere, og derfor er privathospitalernes gennemsnitsudgifter for en given operation lavere end de tilsvarende for et offentligt sygehus.

Jeg har en lille historie, der eksemplificerer, hvorfor det kan være dårligt at indblande penge i forholdet mellem læge og patient: En pige, jeg kender, havde en mild form for mavesår. Hun bor i USA, hvor hun et par gange er taget akut til sin praktiserende læge. Der blev hun behandlet med en injektion, hvorefter hun sov i trekvart døgn, og dagen efter var hun frisk. Det var sket et par gange.
Hun var på ferie i Danmark, og fik det dårligt, hvorefter vi besøgte min danske læge. Han stillede samme diagnose, men behandlingen var her en tre uger lang pillekur – og med løfte om at hun først ville få det bedre ugen efter.
Jeg har ingen indsigt i sygdommen, men jeg tolker historien således at den amerikanske læge har en klar økonomisk interesse i at 1) hun får det godt med det samme, og 2) patienten kommer tilbage. Den danske læge har derimod en interesse i at patienten får det godt på lang sigt, fordi der ikke er et stort incitament til at få patienten til at komme igen. (For god ordens skyld bør det nævnes at den danske læge i denne situation rent faktisk blev betalt direkte, fordi min veninde ikke var omfattet af den danske sygesikring – det erfarede lægen bare først efter konsultationen)

Af samme årsager er jeg glad for at vi med en 25% reduktion i betalingerne nærmer os privathospitalernes reelle udgifter – for så bliver konkurrencen mere reel, og vi får mere sundhed pr. brugt krone.
Tiden må snart være ovre, hvor “en blind mand uden stok kan drive et privathospital med overskud”, som en dansk overlæge engang udtrykte det.

2 thoughts on “Færre penge til privathospitaler

 1. Hej Kristian

  Jeg har svaret på din kommentar: http://stiftenblog.dk/showpost.asp?bid=2672&pid=14457

  Derudover lige 3 ting til dit indlæg.

  1) De 200 millioner i profit (eller etableringstilskud som Lene Espersen kalder det) er årligt.

  2) Til Nis Alstrups: “Nogle operationer kan gøres billigere, men andre får vi faktisk for lidt for i dag, og derfor kan man ikke skære så meget ned.”-citat.

  Så tror jeg det handler om, at DRG-takster som du ved er gennemsnit. Der kan derfor være en patient på bordet først som volder besvær og tager 2 timer og en efterfølgende som går glat og kun tager 1 time, betalingen vil dog i begge tilfælde være den samme.

  3)Du skriver du glæder dig til en mere reel konkurrence, og at vi kan få mere sundhed for pengene. Jeg vil dog minde dig om, at I sundhedsvæsenet bør det ikke være penge der er i hovedfokus, men patienten. At tale om mest sundhed for pengene bør man derfor først gøre, når det er gjort klart, at det ikke fx. indebærer at nogle kommer før til fordi det er bedre for samfundsøkonomien. Men at det handler om et samlet hele. Og her er penge brugt til behandling altid givet dårligt ud ift. de brugt på forebyggelse.

  Der er også mange andre skader, som skal rettes op, før der er reel konkurrence. For eksempel mellem patientgrupperne. Hvorfor er ventetidsgarantien den samme for åreknuder og for en invaliderende ryglidelse.

  /Jacob Isøe Klærke

 2. Hej Jacob

  Tak for responsen.
  1) Ja, det har du ret i. Det havde jeg ikke fået skrevet, selvom det står i artiklen jeg henviser til.

  2) Jeg forstår det som om han nævner typer af operationer. Jeg var til Radikal Ungdoms Sundhedskonference 7. marts 2009, hvor jeg debatterede med Nis Astrup – og der argumenterede han med at “privathospitalerne ikke er dumme”, og at de derfor gerne vil yde nogle ydelser for at komme bedre ind på markedet.

  3) Vi kunne ikke være mere enige!
  Mit ønske er et sundhedsvæsen, hvor lægerne “vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse”, altså hvor sygdommens sværhed er den altafgørende faktor for prioriteringen. Det er også min fornemmelse at det offentlige sygehusvæsen (og ikke mindst fx familielæger) i meget vidt omfang lever op til dette.
  Jeg kunne ikke få Nis Astrup til at svare på hvordan privathospitalerne tolkede på dette i forhold til egenbetalere, på RU’s sundhedskonference, men jeg vil se frem til at fx Lægeforeningen tager dette spørgsmål op – selvom jeg tvivler på at de gør det af egen kraft.

  Du har ret i at det udvidede frie sygehusvalg er helt tosset. Det er nemt at præsentere politisk – det er et klart budskab, uden modifikationer – men i praksis mener jeg at det er en meget dårlig idé at fjerne prioriteringen fra lægerne, som vi har set det gjort med det udvidede frie sygehusvalg.

  Hilsen Kristian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *