Medierne svigter, når de ikke forklarer baggrunden

Claus Hjort Cheney

Claus Hjort Cheney

I sidste uge blev der forhandlet om udmøntning af globaliseringsforligets midler. På et tidspunkt, nåede temperaturen i forhandlingslokalet frysepunktet, og Socialdemokratiet og Radikale forlod forhandlingerne. Hjorth opsagde forliget (efter sigende i et raserianfald). Og endelig fandt parterne hinanden efter en ordentlig omgang offentligt skænderi.

Den borgerlige kommentator Henrik Qvortrup forklarede på TV2 at Hjorts manøvre var lidt usædvanlig. Den lidt mere venstreorienterede Peter Mogensen kalder Hjort “den store forligsbryder“. Der er masser af snak om processen og den spin, der foregår. Og der produceres i kilovis af avisartikler, analyser, tv-indslag om proces, motiver og spin. Kampens vindere og tabere bliver udråbt.

Men for er substansforklaringen?

Jeg har fulgt udviklingen i mange medier, men har stadig til gode at få substansforklaringen: Medierne forklarer ikke hvad et forlig er, hvilke (uformelle) regler der eksisterer for disse. Jeg kan simpelthen ikke få øje på én eneste forklaring af substansen midt i alt dette drama.

Derfor kommer det til at virke som drama, men ikke reel politik.

Når medierne kun afdækker spin’et, opfylder de ikke deres demokratiske funktion.


Hjælp den øgede overvågning lidt på vej

Mandag den 24. september har Enhedslisten planlagt en protestaktion mod den øgede digitale overvågning: Alle mails, man sender, skal man sende med Cc: jm@jm.dk .

Udover at jeg generelt er imod logning af lovlydige borgere, har Logningsbekendtgørelsen så mange huller, at den i praksis er nyttesløs. Jeg har selv sørget for at alt, hvad jeg sender af mails, ikke bliver logget. Bloggeren Henrik Kramshøj beskriver problemerne.

Enhedslisten har i den forbindelse lagt en skæg video på nettet, der giver et indblik i, hvad jm@jm.dk kan tænkes at modtage i morgen.


Må man sende mennesker med Post Danmark?

I forbindelse med at jeg skal til USA diskuterede jeg med min kammerat Mads, hvordan vi kunne se hinanden i løbet af året. Jeg kom hjem (bemærk tidspunktet) og skrev følgende email til Post Danmark:

Fra: Kristian Risager Larsen
Sendt: 24. juli 2002 02:35
Til: Skrivpost@post.dk
Emne: To spørgsmål

Godaften. Jeg har et par spørgsmål:

Hvor meget koster det at sende 75 kg med pakkepost?

Må man sende mennesker (hvis de altså selv indvilger i det)?

Mvh Kristian
“Der er 10 slags mennesker. Dem der, kan binære tal, og dem, der ikke kan.”

Og så kom svaret i dag:

Fra: “Skrivpost@post.dk”
Til: “Kristian Risager Larsen”
Emne: SV: To spørgsmål
Dato: 24. juli 2002 17:41

Hej Kristian

Tak for din mail.

Post Danmark har 10 slags kunder
– Private kunder, og
– Erhvervskunder med en aftale

Private kunder kan alene sende pakker med en vægt indtil 20 kg. I visse tilfælde kan der dog efter posthusets skøn sendes pakker indtil 30 kg., så hvis du er en privat afsender, kan jeg ikke oplyse en pris for en forsendelse, som vejer 75 kg.

Hvis du er erhvervskunde, kan du få priserne oplyst i din salgsafdeling i dit postområde.

Jeg er ikke bekendt med, at der skulle findes bestemmelser, som specifikt tillader eller udelukker befordring af levende mennesker med Post Danmark, men jeg tør godt fastslå med sikkerhed, at det kan ikke lade sig gøre. For nogle år siden afskaffede Post Danmark imidlertid adgangen til at sende levende dyr med post, så hvis et levende menneske kan sidestilles med et levende dyr, er det altså alene af den grund ikke tilladt. Derudover findes der nogle særlige bestemmelser for pakker med farligt indhold, herunder at de kun kan sendes af erhvervskunder, så hvis vedkommende er farlig, vil det ligeledes ikke være muligt for en privat afsender at sende ham/hende med post. Endelig vil du som privat afsender være underlagt tidligere nævnte bestemmelser om maks. vægt 20 kg., ligesom maks. dimensioner for
-almindelige pakker er: 100x60x60 cm, og for
-volumenpakker er: længde 150 cm./længde+omkreds maks. 300 cm.
Dvs., at du i medfør heraf kun skulle kunne sende meget små mennesker, eller børn, men det ville givetvis stride mod anden lovgivning i Danmark.
Som et kuriosum kan nævnes, at Post Danmark fra tid til anden modtager urner til befordring. De skal sendes Rekommmanderet og kan kun sendes inden for Danmarks grænser, men jeg går ud fra, at den pågældende person ikke vil indvillige i at blive transporteret i en sådan emballage.

Alt i alt vil det være ubekvemt og ikke særligt humant at sende et menneske med posten, så derfor er jeg fuldstændig sikker på, at en sådan forsendelse vil blive afvist på posthuset. Jeg kan i stedet foreslå DSB, Danair, bus, taxa etc., som er transportformer, som er egnede til transport af mennesker.

Desværre kan vi ikke hjælpe dig, hvilket jeg håber, du må have forståelse for.

Med venlig hilsen

Ole Krabbe Jensen
Post Danmark