Antal brændte flag for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal

I dag fik vi i statistik under en gennemgang af lineær regression stillet spørgsmålet, som cirka var formuleret:
Under Muhammedkrisen blev der brændt 748 danske flag. Før krisen havde Dansk Folkeparti 12,3 % vælgertilslutning og efter det sidste flag var blevet brændt, havde partiet 17,8 % af vælgerne bag sig.
Hvor mange flag skulle brændes for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal i Folketinget?

Min besvarelse blev således:

Vi sætter x0 = 0 og x1 = 748 samt y0 = 12,3 og y1 = 17,8. Først beregnes hældningen af linjen:
df-beregning1.png
Skæringspunktet med y-aksen er 12,3.
Linjens ligning er derfor:
df-beregning2.png
Hvor y er andel i stemmer målt i procent og x er antal flag. Til slut beregnes antallet af brændte flag for at DF ville få absolut flertal:
df-beregning3.png
Der skal sælges og brændes 5128 flag for at Dansk Folkeparti får absolut flertal. Kombinationen kunne også være 5127 hele flag samt ét vimpelflag.
Hvis vi regner med at der går én engangslighter til at antænde 1 flag, vil de to antal naturligt være ens.

…og så skal man jo stole blindt på at det er en kausalsammenhæng. :-)

2 thoughts on “Antal brændte flag for at Dansk Folkeparti ville få absolut flertal

  1. Med kun to datapunkter er man vel også nødt til at gøre den antagelse, at der er tale om en lineær sammenhæng, og ikke f.eks. en eksponentiel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *